John Piper - Mynyddoedd Cymru

1590 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Darganfyddwch dirluniau dramatig gogledd Cymru. Astudiwch baentiadau John Piper, ei dechnegau a lleoliadau gan ddefnyddio'r adnodd addysg a'r llyfryn gweithgareddau.

 

Cyfod Allweddol 2 & 3

Celf a dylunio, Daearyddiaeth, Sgiliau llythrennedd, Cymry enwog

Mae’r gweithgareddau wedi eu targedu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 a 3, ond gellir eu haddasu ar gyfer disgyblion hŷn.

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan.

 

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

Adnodd Addysg Cymraeg.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Learning Resource.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Llyfryn gweithgareddau Cymraeg.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Activity Booklet.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Cynlluniwyd yr adnodd dysgu hwn i gefnogi athrawon ac addysgwyr eraill sydd am i’w disgyblion ymgysylltu â gwaith yr artist John Piper (1903-1992), yn enwedig ei baentiadau a darluniau o fynyddoedd gogledd Cymru. 

Bu mynyddoedd gogledd Cymru yn ysbrydoliaeth i Piper o ddechrau’r 1940au tan ganol y 1950au, a bu’n rhentu dau fwthyn yn Eryri yn ystod y cyfnod. Byddai’r bythynnod yn ganolbwynt i’w deithiau drwy’r dirwedd yn cofnodi siapau, ffurfiau lled-haniaethol, gweadau a lliwiau cyfoethog y mynyddoedd.

Yn 2014, prynodd Amgueddfa Cymru gasgliad o weithiau Piper gan unigolyn â chysylltiadau â Chymru, diolch i gefnogaeth hael Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Ymddiriedolaeth Derek Williams a’r Gronfa Gelf.  

Dewch o hyd i’r paentiadau yma drwy glicio ar y ddolen i’r casgliad. Gallwch wneud cymariaethau gyda rhai trwy edrych ar ffotograff o’r un lleoliad.

Defnyddiwch yr adnodd dysgu er mwyn darganfod mwy am waith John Piper. Mae llyfryn gweithgareddau hefyd, gyda gweithgareddau creadigol i’w gwneud yn y dosbarth.

 

Tasgiau digidol i'w gwneud yn y dosbarth

Gweithgaredd Llyfr Tywys: Mae’r adnodd dysgu yn cynnwys gweithgaredd creu llyfryn tywys gan blant, ar gyfer plant. Beth am ddefnyddio gwefan Casgliad y Werin er mwyn creu fersiwn digidol? Gallwch greu taith, gasgliad neu stori er mwyn gwneud hyn, gan ddefnyddio’r paentiadau digidol ac uwchlwytho eich gwaith eich hun.

Gweithgareddau creadigol: Mae nifer o weithgareddau creadigol yn y pecyn addysg a gweithgareddau. Gallwch eu rhannu trwy eu uwchlwytho ar y wefan. Dywedwch fwy wrthym amdanynt trwy eu cynnwys mewn stori, neu crëwch arddangosfa ddigidol drwy greu casgliad.

Nodwch nad yw’r arddangosfa sydd yn cael ei grybwyll yn y ddogfen yn rhedeg mwyach, ond gallwch weld yr holl beintiadau perthnasol drwy ddilyn y dolenni.  Mae’r lluniau o’r paentiadau dan hawlfraint, felly defnyddiwch nhw o fewn gwefan Casgliad y Werin yn unig.

Am fwy ar greu cynnwys digidol a chymorth gyda hawlfraint, gwelwch y Blwch Offer ar gyfer athrawon.

 

 

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw