Rabbi Asher Grunis (1877-1937)

Caeth Rabbi Asher Grunis ei eni yn Czarnicinin, tref yn Ymerodraeth Rwsiaidd sy'n rhan o Wlad Pwyl erbyn hyn. Roedd Rav cymunedol cyntaf yng Nghaerdydd ac ymgyrchu dros hawliau crefyddol y gymuned Iddewig. Diolch iddo fo, caeth plant Iddewig caniatâd gadael ysgol yn gynnar ar ddydd Gwener yn ystod y gaeaf er mwyn cadw cychwyn y Sabath. Yn yr un modd, na fyddai myfyrwyr eistedd arholiadau yn ystod gwyliau Iddewig. Llwyddodd hefyd i ddarparu bwyd cosher trwy'r flwyddyn i garcharorion Caerdydd.

Mae 8 eitem yn y casgliad

See also: