Y Bywgraffiadur Cymreig / Dictionary of Welsh Biography's profile picture

Y Bywgraffiadur Cymreig / Dictionary of Welsh Biography

Dyddiad ymuno: 03/03/15

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cynnwys dros bum mil o fywgraffiadau cryno sy'n cyflwyno unigolion a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu'n ehangach.

Fel rhan o Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru, mae Prosiect Amrywedd y Bywgraffiadur Cymreig yn edrych i wella'r gynrychiolaeth o hanes amrywiol Cymru.

Mae angen awduron newydd i ysgrifennu erthyglau am unigolion sy'n haeddu lle yn Y Bywgraffiadur Cymreig er mwyn sicrhau bod bywgraffiadau newydd yn cael eu cyhoeddi'n brydlon a pharhaus.

Gwefan: https://bywgraffiadur.cymru/ (Yn agor mewn ffenestr newydd)