Myfyrfwyr yr African Institute, Bae Colwyn

Rhwng y 1890au a 1910au, dros 80 o fyfyrwyr daeth o Affrica a Gogledd America i'r African Institute ag arweiniwyd gan y Parch William Hughes, Bae Colwyn.

Mae 8 eitem yn y casgliad