Adnoddau Marchnata

Canllawiau

Mae sicrhau ein bod yn mynegi ein hunain mewn modd cyson, nodweddiadol yn allweddol i adeiladu hunaniaeth gref sy’n adlewyrchu safon uchel a chreadigrwydd ein busnes.

Defnyddio ein Logo

Cysylltwch â ni os nad ydych chi wedi derbyn caniatâd i ddefnyddio ein logos a’n templedi.

Gwefannau .GIF
Gwefannau .GIF
Print POSTER/TAFLEN Templed Poster/Taflen

Sylwer bod y brand-logo yn ddwyieithog gyda’r testun a’r stribed lliw mewn cymhareb sy’n aros yn gyson. Gweler ein Canllawiau Arddull am fanylion llawn ar sut i ddefnyddio’r brand.

Deunydd Marchnata

Isod mae tudalennau o’n Pecyn Marchnata. Mae’r ffolder a chopïau wedi’u printio ar gael ar alw.
Mae'r dolenni yn agor mewn tudalennau newydd. Wedi i chi agor y ddogfen cliciwch ar y dde er mwyn ei chadw ar eich cyfrifiadur, neu gallwch argraffu'r ddogfen eich hun.

DNA Cymru a’i phobl

Wrth greu’r brand DNA roedden ni’n chwilio am gysyniad gweledol allai sefyll ar ei draed ei hun a chael ei gysylltu’n hawdd â Phobl, Hanes, Diwylliant a Thirwedd Cymru, heb ddefnyddio geiriau o gwbl – ymgorfforiad o DNA Cymru a’i phobl.