Pwy Ydy Pwy

Grŵp bychan ydyn ni yn gweithio i greu cartref digidol i hanes a diwylliant Cymru—rydyn ni’n frwd dros warchod atgofion a straeon Cymru.


Gruffydd Jones

Swyddog Maes


Berian Elias

Swyddog Maes


Jessica Roberts

Swyddog Marchnata


Catalena Angele

Swyddog Addysg


Kay Hanson

Datblygwr Digidol


Michael Jones

Swyddog Technoleg

Y Rhaglen

Rheolwr Rhaglen Casgliad y Werin Cymru, Rheinallt Ffoster-Jones, wedi'u chefnogi gan dimau o Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.