Thomas Benbow Phillips's profile picture

Thomas Benbow Phillips

Dyddiad ymuno: 15/11/17

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Thomas Benbow Phillips (1829 - 1915) arloeswr y Wladfa Gymreig ym Mrasil rhwng 1850 - 1854. Ganwyd T. B. Phillips yn Chwefror 14, 1829 yn Llundain ac fe fagwyd ym Manceinion. Yn 1850 gyhoeddodd hysbyseb yn 1850 i hybu gwladychiad yn Rio Grande do Sul, Brasil. Ym Medi 1850, gadawodd y fintai gyntaf o Gymru ar fwrdd yr Irene am Rio Grande do Sul. Erbyn Medi 1851 roedd 6 mintai wedi ymuno gyda Thomas Benbow Phillips yn y Wladfa newydd ym Mrasil. Cofrestrodd Phillips y drefedigaeth o dan yr enw ‘Nova Cambria’, sef Cymru Newydd. Er bod tua 100 o Gymru wedi symud i Gymru Newydd erbyn 1852 a bod y sefyllfa yn addawol fel menter, erbyn Hydref 1854 roedd y Wladfa i bob pwrpas wedi diflannu. Yn dilyn marwolaeth ei wraig symudodd Thomas Benbow Phillips i'r Wladfa ym Mhatagonia yn 1872. Yno fe ddaeth yn aelod blaenllaw o’r Wladfa yn Chubut.

 • 1,088
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,236
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,245
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 903
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 898
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 992
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 795
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 631
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 773
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 696
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 685
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 702
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi