Brodorion Patagonia a'r gwladfawyr Cymreig

5372 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Nid y Cymry oedd y bobl gyntaf i fyw ym Mhatagonia. Am ganrifoedd, bu brodorion yn byw yno yn •ôl eu harferion eu hunain. Un o’r llwythau hyn oedd y 'Tehuelche', a deuent o ardal rhwng Culfor Magellan a’r Afon Negro ym Mhatagonia.

 

Cyfnod Allweddol 3

Hanes

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu 

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 11-14 / Progression Step 4

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

brodorion-patagonia.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) native-patagonians.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw