Capten John Macgregor Skinner

Saif obelisg uwchben yr harbwr yng Nghaergybi, tirnod gafaelgar i unrhyw un sy'n dod ar dir neu ar y môr. Mae wedi'i wneud o garreg golau ac wedi'i haddurno ag yrnau, fflachlampau ac, yn fwyaf dadlennol, breni (blaen) llong. Mae'r gofeb wedi'i chysegru i'r Capten John Macgregor Skinner, gŵr sy'n cael ei gofio am "sêl, anhyblygrwydd a ffyddlondeb," am fywyd enwog a oedd yn rhychwantu gwrthryfeloedd a chwyldroadau, ac am gyfraniadau amhrisiadwy i Gaergybi yn y 19eg ganrif.

Ganed Capten Skinner yn Gogledd America Gydwladol yn y 1760au ac a fu farw oddi ar arfordir Ynys Môn saith deg mlynedd yn ddiweddarach. Ar ôl iddo gael ei olchi dros yr ochr mewn storm ofnadwy, daeth pobl Caergybi ynghyd a cyllido y cofeb drawiadol, tystiolaeth i'w statws yn y gymuned leol.
 
Mae Amgueddfa Forwrol Caergybi yn arddangos nifer o arteffactau, a roddwyd yn garedig gan Mrs. Kathleen Hughes o Birmingham. Mae pob gwrthrych yn adrodd stori wahanol am Gapten Skinner, y digwyddiadau hanesyddol y gwelodd, a'r effaith a adawodd ar Gaergybi. Gyda'i gilydd maent yn peintio darlun hudolus o'r dyn sydd y tu ôl i'r gofeb.

Llun y clawr: Tony Bennett 'Skinner's Monument' (ArtUK)

Mae 4 eitem yn y casgliad

  • 139
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 139
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 142
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 167
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi