Golygfeydd o ogledd Cymru yng nghasgliad gweithiau celf Beatrice ac Annie Cummings

Casgliad o baentiadau a darluniadau gan y chwiorydd Beatrice ac Annie Francis Cummings ar ddechau'r 20G yn portreadu amrywiol leoliadau yng nghogledd Cymru, lle buont yn teithio'n helaeth ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a degawdau cynnar yr ugeinfed ganrif. Cynhwysir nifer o ddarluniadau, brasluniau a phaentiadau'r chwiorydd yng Nghasgliad Tirlun Cymru y Llyfrgell Genedlaethol,

Mae 35 eitem yn y casgliad