Paentiadau Dyfrlliw yng nghasgliadau gwaith celf Beatrice ac Annie Cummings

Casgliad o baentiadau dyfrlliw gan Beatrice Cummings (1856-1935) a'i chwaer Annie Francis Cummings (1861- 1925) o ddiwedd yr 1890au i tua 1910. Mae'r casgliad yn adlewyrchu eu diddordeb yn y byd naturiol a'r golygfeydd a welsant wrth deithio led-led gogledd Cymru. Cynhwysir yma hefyd olygfeydd oedd i'w gweld o'u cartref cyntaf yng Nghaerwys, Bodlondeb lle symudodd y ddwy yn 1909 a hefyd Tan Llan lle bu iddynt ymgartrefu yn 1913.

Mae 24 eitem yn y casgliad