William John Roberts (1906-1982)'s profile picture

William John Roberts (1906-1982)

Dyddiad ymuno: 01/03/21

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Brodor o Fethesda, Gwynedd, oedd W. J. Roberts ( William John, Pant, i’w gyfoedion). Bu’n gweithio yn Chwarel y Penrhyn, Bethesda, o 1920 hyd at 1939, pan ymunodd a’r Awyrlu. Dychwelodd i’r Chwarel yn 1945, gan weithio yno tan 1953. Wed iddo ymddeol yn 1970, bu’n cofnodi ei atgofion a’i brofiad o’r Chwarel, ac hefyd o fywyd cymdeithasol yn Nyffryn Ogwen.

Mae’r llawysgrif mewn dwy ffeil, sydd yn cynnwys hefyd – fel rhan o’r testun – nifer o frasluniau yn egluro’r testun.

  • 109
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 107
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi