Ecodyfi's profile picture

Ecodyfi

Dyddiad ymuno: 17/02/20

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Sefydliad dwyieithog a reolir yn lleol sydd â’i gartref ym Machynlleth yw ecodyfi. Fe’n sefydlwyd ym 1998 ac rydym wrthi’n meithrin ac yn cefnogi economi a chymuned wyrddach ers hynny. Gan mwyaf rydym yn gweithio yn Nyffryn Dyfi ac ardal Biosffer Dyfi UNESCO ond hefyd mewn rhannau eraill o ganolbarth Cymru. Ein tri phrif faes arbenigedd yw ynni adnewyddadwy, twristiaeth gyfrifol a datblygu cymunedol. Defnyddir yr holl elw i gefnogi ein nodau gan nad oes gennym gyfranddalwyr.
 • 404
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 494
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 555
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 621
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 294
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 562
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 557
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 326
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 444
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 334
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 484
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 468
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 325
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 322
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 360
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 321
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 307
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 273
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 283
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 259
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 292
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 363
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi