Moroedd Byw Cymru's profile picture

Moroedd Byw Cymru

Dyddiad ymuno: 18/07/18

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Mae Moroedd Byw Cymru yn brosiect cadwraeth morol ar y cyd rhwng Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru. Bydd y prosiect hwn yn dod â phrofiadau ysbrydoledig i chi a’r cyfle i ymuno â ni wrth i ni warchod y bywyd gwyllt morol gwych sydd gan Gymru.

Beth ydym ni'n ei wneud?

Cafodd y prosiect ei lansio yn ystod Blwyddyn y Môr Cymru, a byddwn yn cynnig cyfle i bawb gymryd rhan ynddo trwy ymuno â digwyddiadau ein sioe deithiol a rhannu eich storïau am y môr neu drwy ddod yn Hyrwyddwr Môr Byw.

Straeon o’r Môr

Oes gennych chi stori dda i’w hadrodd am fywyd gwyllt o gwmpas arfordir Cymru? Byddwn yn archwilio, dogfennu a rhannu cofnodion hanesyddol yn ogystal â chasglu straeon am fywyd gwyllt y môr gan bobl y byddwn yn cwrdd â nhw.

DYWEDWCH WRTHYM AM EICH STRAEON O’R MÔR

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, ac mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn straeon sy’n ymwneud â'r canlynol:

 Atgofion/lluniau sy’n gysylltiedig gyda bywyd gwyllt morol neu arfordirol Gorllewin a De Orllewin Cymru cyn iddo gael ei ddatblygu

 Atgofion/lluniau o'r hyn roeddech chi’n dod o hyd iddo wedi ei olchi fyny ar y lan, neu’r hyn roeddech chi’n ei ganfod yn byw mewn pyllau creigiau

 Atgofion am y niferoedd a’r mathau o adar bridio / clwydo mewn ardal benodol

 Atgofion am ddigwyddiadau sy'n ymwneud â'r môr (llygredd / stormydd / gorlifiau ac ati) a'u heffaith ar fywyd gwyllt

 Straeon sy'n ymwneud â bywyd gwyllt morol / arfordirol

 Lluniau o fywyd gwyllt morol / arfordirol

 Cofnodion pysgota o’r hyn gafodd ei ddal

 Cofnodion o’r hyn rydych wedi ei weld o safbwynt bywyd gwyllt (gall fod yn ddigwyddiad unigol neu yn gofnod o amserau penodol yn ystod y flwyddyn)

 Cardiau post gyda storïau am fywyd gwyllt morol / arfordirol

 Sut mae pysgota wedi newid yn yr ardal

 • 366
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 331
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 376
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 324
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 311
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 285
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 314
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 364
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • Stori[2 eitem]
 • 342
 • 305
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 300
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 309
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 321
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 299
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • Stori[2 eitem]
 • 357
 • 258
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 259
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 295
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • Stori[2 eitem]
 • 383
 • 304
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 365
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 277
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 329
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 318
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 303
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 558
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 380
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 573
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi