Moroedd Byw Cymru's profile picture

Moroedd Byw Cymru

Dyddiad ymuno: 18/07/18

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Mae Moroedd Byw Cymru yn brosiect cadwraeth morol ar y cyd rhwng Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru. Bydd y prosiect hwn yn dod â phrofiadau ysbrydoledig i chi a’r cyfle i ymuno â ni wrth i ni warchod y bywyd gwyllt morol gwych sydd gan Gymru.

Beth ydym ni'n ei wneud?

Cafodd y prosiect ei lansio yn ystod Blwyddyn y Môr Cymru, a byddwn yn cynnig cyfle i bawb gymryd rhan ynddo trwy ymuno â digwyddiadau ein sioe deithiol a rhannu eich storïau am y môr neu drwy ddod yn Hyrwyddwr Môr Byw.

Straeon o’r Môr

Oes gennych chi stori dda i’w hadrodd am fywyd gwyllt o gwmpas arfordir Cymru? Byddwn yn archwilio, dogfennu a rhannu cofnodion hanesyddol yn ogystal â chasglu straeon am fywyd gwyllt y môr gan bobl y byddwn yn cwrdd â nhw.

DYWEDWCH WRTHYM AM EICH STRAEON O’R MÔR

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, ac mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn straeon sy’n ymwneud â'r canlynol:

 Atgofion/lluniau sy’n gysylltiedig gyda bywyd gwyllt morol neu arfordirol Gorllewin a De Orllewin Cymru cyn iddo gael ei ddatblygu

 Atgofion/lluniau o'r hyn roeddech chi’n dod o hyd iddo wedi ei olchi fyny ar y lan, neu’r hyn roeddech chi’n ei ganfod yn byw mewn pyllau creigiau

 Atgofion am y niferoedd a’r mathau o adar bridio / clwydo mewn ardal benodol

 Atgofion am ddigwyddiadau sy'n ymwneud â'r môr (llygredd / stormydd / gorlifiau ac ati) a'u heffaith ar fywyd gwyllt

 Straeon sy'n ymwneud â bywyd gwyllt morol / arfordirol

 Lluniau o fywyd gwyllt morol / arfordirol

 Cofnodion pysgota o’r hyn gafodd ei ddal

 Cofnodion o’r hyn rydych wedi ei weld o safbwynt bywyd gwyllt (gall fod yn ddigwyddiad unigol neu yn gofnod o amserau penodol yn ystod y flwyddyn)

 Cardiau post gyda storïau am fywyd gwyllt morol / arfordirol

 Sut mae pysgota wedi newid yn yr ardal

 • 623
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 435
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 567
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 434
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 421
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 391
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 429
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 497
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • Stori[2 eitem]
 • 470
 • 414
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 458
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 405
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 421
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 388
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • Stori[2 eitem]
 • 508
 • 363
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 352
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 422
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • Stori[2 eitem]
 • 557
 • 418
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 531
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 392
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 414
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 416
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 386
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 673
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 550
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 799
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi