Camlesi, Rheilffyrdd a Phorthladdoedd

718 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Chwaraeodd adeiladu camlesi, tramffyrdd a rheilffyrdd ran bwysig ym mhroses diwydiannu anferth Cymru o'r 18fed a'r 19eg ganrif.

 

Cwricwlwm i Gymru

Y Dyniaethau

Oed: 8-11

Daearyddiaeth

 

Casgliad Dysgu

Rydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 8-11 / Progression Step 3

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw