Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Dargafnod Hanes Lleol Trwy'r Archifdy Lleol
Casgliad o ddarluniau pensaernïol o oes...
Newid a Gwrthdaro yng Nghymru, 1900-1918
Fferm Ynys Gwersyll
Celtiaid Oes yr Haearn
Unigolion a digwyddiadau'r 20frd ganrif
Cartrefi yn Oes y Tywysogion
Cartrefi yn Amser y Rhufeiniaid
Y Rhufeiniaid yng Nghymru
Caethwasiaeth
Merched Cymreig mewn cymunedau amaethyddol 1800...
Merched Cymreig mewn Cymunedau Diwydiannol c...
Merched Cymreig mewn Cymunedau Glan Môr c.1800...
Merched Cymru’n Gweithio
Stadiwm y Mileniwm Caerdydd
Cymru 1900-2000: Rhan 3
Trafnidiaeth 1970au
Iechyd a Meddygaeth, 1660 hyd heddiw
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Trosedd a Chosb yng Nghymru
Trafnidiaeth 1950au
Datblygiad Cymru, 1900-2000
Abertawe yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Urdd Gobaith Cymru
Menywod a Phrotest yng Nghymru
David Lloyd George
Sefydliadau’r Gweithwyr
Ar ôl y Rhyfel a Dogni Bwyd
Lluniau John Cornwell
Abertawe’r Ail Ryfel Byd