Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru's profile picture

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Dyddiad ymuno: 24/07/09

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Y Comisiwn Brenhinol yw'r corff ymchwilio a'r archif genedlaethol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru.

Mae'r deunydd yr ydym yn ei roi ar Casgliad y Werin Cymru yn dod o'n harchif gyhoeddus, sef Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Mae'r deunydd sydd yn y cofnod hwn yn gymysgedd o hawlfraint y Goron a hawlfraint trydydd partïon. Gellir defnyddio deunydd hawlfraint y Goron ar gyfer astudiaethau preifat neu at ddiben anfasnachol dan y Drwydded Llywodraeth Anfasnachol. Dylid cydnabod yr hawlfraint fel a ganlyn: ‘© Y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru'. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid cael caniatâd deiliad yr hawlfraint ar gyfer deunydd trydydd parti. Cofiwch gysylltu â ni os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os hoffech ddefnyddio unrhyw ddeunydd o'n casgliadau at ddibenion masnachol.

Mae gennym gasgliad unigryw o ffotograffau, mapiau, cynlluniau, lluniadau, cyhoeddiadau ac adroddiadau yn ein harchif. Mae modd gweld catalog llawn o archif Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ar www.coflein.gov.uk

Mae'r Comisiwn Brenhinol yn cynnig gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus rhad ac am ddim. Cofiwch gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth. Mae croeso i chi ymweld â'n Llyfrgell a'n Hystafell Chwilio sydd ar agor ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30. Rydym wedi ein lleoli yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ein cyfeiriad llawn yw Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU.

Ymunwch â Chyfeillion y Comisiwn Brenhinol i gael ein newyddion diweddaraf, diweddariadau am brosiectau, manylion digwyddiadau, a mwy. Gwybodaeth lawn ar gael ar ein gwefan.

Gwefan: https://cbhc.gov.uk/ (Yn agor mewn ffenestr newydd)

 • 81
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 85
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 102
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • Stori[18 eitem]
 • 209
 • 231
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 237
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 213
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 223
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 217
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 226
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 224
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 209
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi