Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Llythyr ysgrifennwyd i Thomas Benbow Phillips gan Michael D Jones yn Y Bala dyddiedig 13 Rhagfyr 1866

Cyrhaeddodd llythyr Thomas Benbow Phillips yn ddiogel ac roedd Michael D Jones yn falch o glywed ei fod yn dal yn benderfynol o ymuno â'r Wladfa Gymreig yn nyffryn Chubut. Dywed y byddai sefydlu'r Wladfa yn dod yn un o'r digwyddiadau pwysicaf yn hanes y Cymry. Gofynna Michael D Jones i Thomas Benbow Phillips helpu hyd eithaf ei allu i sicrhau llwyddiant Y Wladfa, Adroddodd fod y Parch Lewis Humphreys wedi gorfod dychwelyd o'r Wladfa oherwydd problemau iechyd, ac na ddylai fod wedi mynd yno yn y lle cyntaf gyda'i iechyd mor fregus. Fodd bynnag, roedd wedi medru cyflwyno adroddiad llawn am Y Wladfa o ddydd i ddydd. Plannwyd 60 erw o wenith, roedd 50 erw o India Corn yn barod i'w blannu, roedd 100 o wartheg yno, ci gan bob teulu, mochyn neu ddau a ffowls. Roedd yr Indiaid brodorol ar delerau da gyda'r Gwladfawyr ac eisiau masnachu efo nhw; roedd gan yr Indiaid eisiau bara, matti, gwirod, tybaco, cyfrwyau Seisnig, blancedi ayb. Yn gyfnewid, roedd ganddynt grŵyn, plu estrys ac adar. Roedd gan frodorion Patagonia ofn y byddai eu masnach gyda'r Indiaid yn dioddef oherwydd y Drefedigaeth yn Chubut, ac nid oeddynt yn ffafriol iddynt. Gofynnodd Michael D Jones i Thomas Benbow Phillips fod yn fasnachwr i'r Wladfa a'u cyflenwi efo'r nwyddau roeddynt eu hangen. Roedd angen dillad a dirfawr angen esgidiau a bwydydd. Roedd cyflenwadau'r Llywodraeth wedi darfod ers Tachwedd, ac oherwydd fod ganddynt brinder o lysiau, roedd y Gwladfawyr yn dioddef o 'scurvy', ond roedd pob gobaith eu bod ar wella. Byddai angen mewnforio pren adeiladu i'r Wladfa hefyd, ond roedd ganddynt ddigon o gyfranddalwyr i dalu am un llong.

Oes gennych chi wybodaeth ychwanegol am yr eitem hon? Gadewch sylwad isod

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw