Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Cricieth - Menter Dreftadaeth Orau 2019.
Roedd yn fraint a hyfrydwch i Gyngor Tref Criccieth gipio Menter Dreftadaeth Orau Un Llais Cymru 2019 ar gyfer prosiect Cofio Cyfraniad Criccieth i’r Rhyfel Mawr. Roedd y prosiect mewn partneriaeth gydag Ysgol Treferthyr, Coleg Meirion- Dwyfor, Neuadd Goffa Criccieth a’r gymuned leol. Mae gan Griccieth dreftadaeth unigryw o safbwynt y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r Neuadd Goffa yn gofeb i 49 o unigolion lleol a fu'n ymladd ac a fu farw. Mae llawer o deuluoedd a disgynyddion yr unigolion hyn yn dal i fyw yng Nghriccieth a'r ardal heddiw ac efo llawer o hanesion a chofnodion. Roedd Criccieth hefyd yn gartref i David Lloyd George, Prif Weinidog adeg y Rhyfel Byd Cyntaf, ac yn ystod ei gyfnod yn Rhif 10 Stryd Downing roedd llawer o Gymry Cymraeg o Griccieth yn gweithio yno ac mae teuluoedd a disgynyddion llawer ohonynt dal i fyw yng Nghriccieth a'r ardal heddiw.
Roedd y prosiect yn bosib o ganlyniad i gael grant o £10,000 gan Dreftadaeth y Loteri (Rhaglen ‘Rhyfel Byd Cyntaf - ddoe a heddiw’). Daeth cannoedd o bobl o bell ac agos i fynychu cyfres o ddigwyddiadau yn ystod Wythnos Goffa 2018 a oedd yn benllanw gwaith unigryw a oedd wedi cymryd lle yn ystod y flwyddyn.
Mae’r Cyngor Tref yn cael budd mawr o fod yn aelod o Un Llais Cymru, sef y prif gorff ar gyfer cynghorau cymuned a thref Cymru. Un Llais Cymru sy’n sicrhau llais cryf i gynrychioli diddordebau’r cynghorau ac mae’n darparu ystod o wasanaethau o safon i gefnogi eu gwaith. Drwy fod yn aelod mae’r Cyngor Tref yn medru elwa o gyngor cyfreithiol, cyngor ar wella darpariaeth gwasanaethau, hyfforddiant, materion polisi, gwybodaeth mewn cylchlythyr misol a gwefan a hefyd mynychu cynadleddau sy’n gyfle i rwydweithio a rhannu arfer dda yn y sector. Ym mis Mawrth 2019 mynychwyd Cynhadledd Arfer Arloesol Un Llais Cymru gan y Cyng. Robert Cadwalader a’r Clerc. Catrin Jones a chyflwynwyd ar brosiect “Cofio Cyfraniad Criccieth” gan Ffion Gwyn y Rheolwr Prosiect a’r Clerc .
Ffoto 3: o’r chwith: Ffion Gwyn, Dr Catrin Jones, Y Cyng. Mike Cuddy, Cadeirydd Un Llais Cymru, Cyng. Robert Dafydd Cadwalader.

Oes gennych chi wybodaeth ychwanegol am yr eitem hon? Gadewch sylwad isod

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw