Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Mae Glenys yn siarad ag A. H. (Nan) Davies am ei phrofiadau anhygoel o ddod i Ganada a byw yng Nghanada. Â hithau yn aml yn gorfod gofalu amdani hi ei hun tra bod ei gŵr allan yn gweithio, disgrifia Nan ei siwrnai flinderus a thrallodus i’r Mynyddoedd Creigiog (Y Rockies) yn cario'i baban ac yn feichiog ers 7 mis. Cafodd ei swyno gan yr anialwch a datblygodd wir werthfawrogiad o'r blodau a'r ffawna yn yr ardal, gan gynnwys racwniaid, drewgwn ac eirth. Disgrifia ei bodolaeth ar y pryd fel brwydro am ei bywyd, ac felly teimlai fod dal gafael ar bethau fel arferion Cymreig yn ddianghenraid. Roedd y gwersyll lle'r oeddent yn byw yn gybolfa, o Americaniaid i Bwyliaid, ac felly prin oedd y cyfleoedd i arfer traddodiadau Cymreig. Fodd bynnag mae Nan yn disgrifio'r dylanwadau Cymreig y gellir eu gweld yn yr ardal, er enghraifft y pontydd gan Alf James (o Gaerdydd yn wreiddiol) a'r ffaith iddo ddarganfod tarddellau poeth Miette. Cofia achlysur pan fu iddi ganu cân theatr gerdd, 'Queen of the Earth' i gael arth i ffoi oddi wrthi. Roedd wedi dysgu'r gân yn wreiddiol i'w chanu mewn Eisteddfodau yn ôl yng Nghymru. Â hithau'n wir gymeriad, cogiodd fod yn ddyn i fynd i lawr i'r pwll glo i chwarae jôc ar un o'i chymdogion. Wedi symud i Edmonton, Alberta, roedd Nan wedi gallu ailymuno â'r gymuned gerddorol Gymraeg a'r gymdeithas Gymraeg i fwydo'i chariad at gerddoriaeth Gymreig. Disgrifia hefyd sut yr oedd y gymuned Gymraeg wedi rhoi o'i hamser a'i sgiliau i adeiladu Neuadd Cambrian yn Edmonton.

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw