Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

CRICCIETH - Winston Churchil yn Ymweld.
Roedd Winston Churchill yn ffrind gydol oes i David Lloyd George ac ymwelodd â Brynawelon sawl gwaith. Byddai'r ymweliadau bob amser yn cynnwys gemau golff a rhodfeydd o amgylch cefn gwlad. Byddent yn cael eu dilyn gan newyddiadurwyr gyda llygad allan am stori i’w gyhoeddi yn y wasg genedlaethol. Roedd y rhain yn aml yn ysgafn ac yn ddibwys fel y digwyddiad gyda’r argae ar yr afon Dwyfor ym 1911. Cyhoeddwyd y stori hon yn y North Wales Weekly News o dan y pennawd “Cabinet Ministers at Play” - (gweler yr erthygl yn y ddelwedd uchod).
Roedd yr ymweliad mwyaf cofiadwy yn ystod mis Medi 1913 pan gyrhaeddodd Churchill mewn steil mawreddog yn y llong y Morlys “Admiralty Yacht” Enchantress ”(Ef oedd Arglwydd Cyntaf y Morlys ar y pryd). Yr Udgorn 10fed Medi 1913. - MR. WINSTON CHURCHILL YNG NGHRICIETH ( sic). - Cyrhaeddodd y Enchantress, gyda Mr a Mrs Winston Churchill ar ei bwrdd i Griccieth ddydd Gwener diweddaf, ac angorodd islaw'r castell, oddeutu can' llath o'r lan. Aeth Mr a Mrs Winston Churchill i'r lan a chyfarfuwyd hwy ar y traeth gan Mr a Mrs Lloyd George, Miss Olwen Lloyd George, Miss Megan Lloyd George, Miss Dilys Roberts, Mr Llewelyn Williams, A. S., a Mrs Williams. Yr oedd cannoedd o'r trigolion a'r ymwelwyr wedi tyrru ar y traeth a rhoesant groeso calonnog i Mr Churchill. Bu Mr Churchill a'r Canghellor yn chwarae golf hefo'i gilydd yn y prynhawn, ac wedi hynny buont yn gwylio clwb pêl droed Cricieth yn chwarae yn erbyn criw'r Enchantress. Criccieth a orfu. Rhoes Mr Churchill anerchiad i'r bechgyn a llongyfarchodd glwb Cricieth ar eu buddugoliaeth, a dywedodd y cai'r capten - Mr Bob Ellis gwpan arian i gofio am yr amgylchiad. Yn ei hunangofiant mae'r Arglwyddes Megan Lloyd George, a oedd yn un ar ddeg ar y pryd, yn adrodd y digwyddiad doniol canlynol: -. “Penderfynwyd ar yr eiliad olaf bod yn rhaid cael cwpan, ac felly anfonwyd y gemydd lleol ar ôl brys i Porthmadog. Daeth yn ôl yn fuddugoliaethus, ond gwaetha'r modd, roedd mor gyffrous nes iddo syrthio allan o'r car ar y cwpan gwerthfawr a bu'n rhaid ei gyflwyno o'r diwedd i'r tîm buddugol mewn ffurf fâl ac estynedig ”.

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw