arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Aberdaugleddau

Tref gymharol newydd yw Aberdaugleddau, wedi ei henwi ar ôl yr afon sy'n llifo drwyddi. Cysylltir yr harbwr naturiol, a ddefnyddiwyd ers dechrau'r oesoedd canol, yn arbennig â glaniad Harri Tudur yn 1485 ac oddi yno y cychwynnodd Oliver Cromwell pan oresgynnodd Iwerddon yn 1649. Fodd bynnag, mor ddiweddar â 1790 y sefydlwyd tref a harbwr pwrpasol Aberdaugleddau gan William Hamilton, a anogodd deuluoedd o bysgotwyr morfilod o Nantucket i ddatblygu llynges yno. Yn 1796 datblygwyd iard longau filwrol yno i'r Llynges Frenhinol ond, ar ôl i honno symud i Ddoc Penfro yn 1814, fe'i cymerwyd drosodd gan fasnachwyr a ailddatblygodd y safle'n iard longau fasnachol.
Er gwaethaf cysylltiad hanesyddol y dref â theuluoedd Cymreig uchelwrol Penfro a Thudur, saif yn yr ardal y cyfeirir ati'n arferol fel 'Lloegr Fach tu hwnt i Gymru'. Yn dilyn y Goncwest Normanaidd, anogwyd nifer fawr o Fflemingiaid i ymgartrefu yno a disodli'r boblogaeth Gymreig. Byth ers hynny, mae'r cymunedau Cymraeg a Saesneg eu hiaith wedi aros yn amlwg ar wahân yn ddiwylliannol ac ieithyddol.
Oherwydd ei sefydlu'n gymharol ddiweddar a'i chysylltiadau cryf â morwriaeth fasnachol, nid oedd tref Aberdaugleddau yn cael ei hystyried yn draddodiadol yn gyrchfan bictiwrésg ymysg twristiaid y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fodd bynnag, roedd safle'r dref ar arfordir hardd Sir Benfro, nodweddion naturiol yr hafan a rhwyddineb teithio oddi yno i'r wlad gyfagos, yn cael eu canmol yn gyson gan y rhai a laniai yno. Yn 1894 disgrifiodd Eugenie Rosenberger sut y cafodd Aberdaugleddau hwb economaidd bychan yn dilyn un storm arbennig o ddinistriol. Gwariodd llawer o longwyr eu harian yn helaeth yn y tafarnau oherwydd bu'n rhaid i'w llongau gael eu trwsio'n sylweddol ac, o ganlyniad, bu'n rhaid iddynt hwythau aros ar y lan yn llawer hwy nag roeddent wedi'i fwriadu'n wreiddiol.

Mae 17 eitem yn y casgliad

 • 379
 • mewngofnodi
 • 347
 • mewngofnodi
 • 398
 • mewngofnodi
 • 366
 • mewngofnodi
 • 351
 • mewngofnodi
 • 389
 • mewngofnodi
 • 446
 • mewngofnodi
 • 408
 • mewngofnodi
 • 465
 • mewngofnodi
 • 452
 • mewngofnodi
 • 478
 • mewngofnodi
 • 267
 • mewngofnodi
 • 444
 • mewngofnodi
 • 389
 • mewngofnodi
 • 553
 • mewngofnodi
 • 553
 • mewngofnodi
 • 195
 • mewngofnodi

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw