Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru - Ystafelloedd Byw

A collection of items showing living rooms of all kinds throughout the 20th century - please add your living room memories and photographs to the collection by adding comments below and uploading your own items
Tynnwyd y ffotograff gan Geoff Charles. Elizabeth Lewis yn glanhau'r lamp olew yng nghegin y fferm. Gwerthwyd fferm Caeheulon i'r Comisiwn Coedwigaeth ym 1952. Tynnwyd y ffotograff hwn pan oedd Elizabeth Lewis a'i brawd Hywel ar fin gadael y fferm...
Highgate, Llanystumdwy, oedd cartref David Lloyd George rhwng 1864 a 1880. Yn dilyn marwolaeth sydyn ei dad ym 1864, daeth David Lloyd George i Highgate, cartref ei fam, i fyw gyda brawd ei fam, Richard Lloyd neu 'Yncl Lloyd'. Mae'r parlwr wedi ei ail...
Brawd a chwaer yn agor anrhegion Nadolig yn Prefab rhif 6, Cilgaint Llandinam, Gabalfa, Caerdydd. 1960au.
It was a house with many servants.  They had ‘a cook, a kitchen maid, a parlour maid, a housemaid, a nanny and a nursery maid, who all lived in.
Y fenyw y gellir gweld cip arni drwy'r drws yw Margaret, gwraig gyntaf J. F. Lloyd.
Image of Welsh dresser.
Ffotograff: Lolfa, tu mewn pre-fab sydd wedi’i ail-adeiladu yn Sain Ffagan
Ffotograff: Tu mewn tŷ 1955 rhes Rhyd-y-car - y lolfa
Ffotograff: Lolfa a chegin yn y sied
Hanes llafar: Beth Leyshon yn disgrifio'r parlwr
Ffotograff: Menyw yn eistedd yn lolfa ei chartref
Ffotograff: Teulu yn eistedd yn y lolfa
Hanes llafar: Mike Normansell yn sn am deledu lliw yn y lolfa [Saesneg]
Ffotograff: Lolfa, 1990au
Llangollen. Ystafell fyw mewn ty anhysbys.Cyfeirnod: 2001.6.46
Parry, Nance, Janet a Gwyneth Reynolds gyda'r Parch Elfed Lewis yn Dolwerdd, Talyllychau. 1961
Parry, Nance a Janet Reynolds gyda'r Parch Elfed Lewis yn Dolwerdd, Talyllychau. Yno hefyd y mae Walter, ffrind o'r Swisdir. 1961
Mae 20 eitem yn y casgliad
Sign in to add to favourites  

Dyddiau olaf fferm Caeheulon, Aberhosan, 16 Mai...

Gan

Casglu'r Tlysau...

1
Sign in to add to favourites  

Cegin/ystafell fyw, Highgate, Llanystumdwy,...

Gan

Casglu'r Tlysau...

3
Sign in to add to favourites  

Interior of house on Council St, Ebbw Vale, 1959

Gan

Royal Commissio...

1
Sign in to add to favourites  

Agor anrhegion Nadolig mewn Prefab 60au

Gan

rheinallt

2
Sign in to add to favourites  

Brynderwen 6 The Drawing Room

Gan

Llandaff Society

0
Sign in to add to favourites  

Mrs Howells yn gwrando ar y plant yn canu calenig

Gan

Llyfrgell Gened...

1
Sign in to add to favourites  

Llun o'r tu mewn i 10 Heol Morley, Caerfyrddin

Gan

Carmarthenshire...

0
Sign in to add to favourites  

Furnished room

Gan

Llyfrgell Gened...

1
Sign in to add to favourites  

Lolfa, y tu mewn i pre-fab sydd wedi&rsquo...

Gan

Canolfan Peniar...

0
Sign in to add to favourites  

Y tu mewn i dŷ 1955 rhes Rhyd-y-car - y lolfa

Gan

Canolfan Peniar...

1
Sign in to add to favourites  

Lolfa a chegin mewn sied

Gan

Canolfan Peniar...

0
Sign in to add to favourites  

Beth Leyshon yn disgrifio'r parlwr

Gan

Canolfan Peniar...

0
Sign in to add to favourites  

Menyw yn eistedd yn lolfa ei chartref

Gan

Canolfan Peniar...

0
Sign in to add to favourites  

Teulu yn eistedd yn y lolfa

Gan

Canolfan Peniar...

0
Sign in to add to favourites  

Mike Normansell yn sn am deledu lliw yn y lolfa...

Gan

Canolfan Peniar...

0
Sign in to add to favourites  

Lolfa, 1990au

Gan

Canolfan Peniar...

0
Sign in to add to favourites  

Llangollen. Ty anhysbys

Gan

Llangollen Museum

0
Sign in to add to favourites  

Brother Walters 1936

Gan

Watkin Davies

0
Sign in to add to favourites  

Cadw'r mis. Te dydd Sul ar l cwrdd yng Nghapel...

Gan

Janet James

0
Sign in to add to favourites  

Cadw'r mis. Te dydd Sul ar l cwrdd yng Nghapel...

Gan

Janet James

0
 
  • Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw