Eisteddfod Genedlaethol Y Barri 1968

Ym 1968, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Barri am y tro cyntaf ers 1920. Roedd wedi'i leoli yn ardal Brynhill y dref ac, ar gyfer y seremoni agoriadol, defnyddiwyd Gerddi Gladstone. Yr Archdderwydd E. Gwyndaf Evans ("Gwyndaf") oedd yn llywyddu'r eisteddfod, ac enillydd y gadair oedd y Parchedig R. Bryn Williams ar y thema "Awdl Foliant i'r Morwr".

Mae 8 eitem yn y casgliad

  • 756
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 465
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 497
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 456
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 1,057
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi