Kate Bosse-Griffiths (1910-1998)

'Kate Bosse-Griffiths cyfrannodd at lenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif drwy gyflwyno pynciau modernaidd na thrafodwyd yn y Gymraeg o'r blaen. Cofir hi hefyd fel Eifftolegydd Cymreig blaengar.' -- Marion Löffler (2016)

Mae 6 eitem yn y casgliad

See also: