CILIP Cymru Wales: For the RecordFor the Record invited colleagues from across Wales to share stories about libraries, work and life during the COVID-19 pandemic - April - October 2020.

We wanted to build a record of the information sector under COVID-19. We wanted stories from everybody across the library and information world – from public libraries and knowledge managers to school librarians, higher and further education, the NHS, freelancers and specialist libraries. What was your story?

We hoped that each story, perhaps small by itself, would contribute to a wider picture which can be used in the future to learn from. We can see how our profession works when tested in this extreme way and as well as facing some difficult truths, perhaps we can also find some inspiration…

Gwahoddwyd ein cydweithwyr o bob rhan o Gymru i rannu storïau am lyfrgelloedd, gwaith a bywyd yn ystod cyfnod cyfyngiadau’r argyfwng COVID-19

Adeiladwyd cofnod o’r sector gwybodaeth o dan COVID-19. Roeddem eisiau clywed straeon gan bawb ar draws y byd llyfrgell a gwybodaeth – o lyfrgelloedd cyhoeddus a rheolwyr gwybodaeth i lyfrgellwyr ysgol, addysg bellach ac uwch, y GIG, gweithwyr llawrydd a llyfrgelloedd arbenigol. Beth oedd eich stori chi?

Gobeithiwyd y bydd pob stori, er efallai’n fach ar ei phen ei hun, yn cyfrannu at ddarlun ehangach y gellir ei ddefnyddio yn y dyfodol i ddysgu ohono. Byddwn yn gweld sut y mae ein proffesiwn yn gweithio wrth gael ei brofi yn y ffordd eithafol hon ac yn ogystal ag wynebu rhai gwirioneddau anodd, efallai y byddwn hefyd yn cael rhywfaint o ysbrydoliaeth…

Mae 32 eitem yn y casgliad

 • 248
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 392
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 259
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 245
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 312
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 269
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 268
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 238
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 259
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 160
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 188
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 395
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 418
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 374
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 258
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 292
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 295
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 250
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 348
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 326
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 240
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 304
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 254
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 369
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 283
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 328
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 291
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 329
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 362
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 324
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 347
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 343
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi