Gweithiau Celf Beatrice Cummings

Teithiodd Beatrice Cummings (1856-1935) a'i chwaer, Annie Francis Cummings (1861-1925), ledled Gogledd Cymru dros sawl blwyddyn (yn fras rhwng 1880 a 1930), gan recordio'r dirwedd a'r bobl y daethant ar eu traws trwy weithiau celf. Rhyngddynt, fe gynhyrchant 30 albwm o frasluniau, lluniadau a dyfrliwiau sy'n gofnod o'r golygfeydd a welsant, ac sydd hefyd yn cyfleu eu eu mwynhad o dirwedd Cymru. 
 
Dyma ddetholiad o'r gweithiau a gynhyrchwyd gan Beatrice.

Mae 222 eitem yn y casgliad