Alwyn 'Taffy' Parry's profile picture

Alwyn 'Taffy' Parry

Dyddiad ymuno: 02/03/22

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Cefais fy magu yng Nghaernarfon, Gwynedd, lle es i i'r ysgol trwy ddyddiau'r Ail Ryfel Byd, cyn symud i weithio yn Llundain. Yn 21 oed ymfudais i Seland Newydd, lle bûm yn gweithio gan dreulio deugain mlynedd yn peintio golygfeydd amrywiol. Nawr, wedi i mi heneiddio rhywfaint, dwi'n mwynhau hel atgofion o'r cyfnodau cynnar yma. Gobeithio y cewch chi fwynhau atgofion y cyfnod, fel y gwelwyd trwy lygaid bachgen bach yn tyfu i fyny yng Nghymru, yn ystod y 40au a’r 50au. Mae'r daith yn parhau trwy amryw heriau bywyd ysgol, cyn iddo ymadael yn un ar bymtheg oed i'w swydd gyntaf yn Llundain, a phum mlynedd yn ddiweddarach yn gwneud y penderfyniad enfawr i ymfudo i Seland Newydd.
  • 337
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 192
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 178
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi