Cymru dros Heddwch's profile picture

Cymru dros Heddwch

Dyddiad ymuno: 17/04/15

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, mewn partneriaeth â 9 o sefydliadau blaenllaw Cymru, yn falch o gyhoeddi prosiect newydd a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri - Cymru dros Heddwch / Wales for Peace.
 
Dros 4 blynedd (2015-2018) bydd y prosiect hwn yn ymgysylltu gyda 100,000 o bobl ledled Cymru wrth archwilio un cwestiwn allweddol: - Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Mawr, sut mae Cymru wedi cyfrannu at heddwch?
 
Ein nod yw ymgysylltu â phobl i ddarganfod, rhannu a dysgu am dreftadaeth heddwch Cymru - y bobl a'r sefydliadau sydd wedi bod yn rhan o'r ymchwil yma, ac mewn sawl achos y straeon sydd heb eu clywed i raddau helaeth.
 
Byddwn yn cysylltu hyn gyda gwrthdaro heddiw a safbwyntiau cyfredol pobl ar archifo heddwch, fel bod treftadaeth yn cael ei weld fel stori berthnasol byw sy'n parhau i atseinio heddiw.
 
Bydd y prosiect yn edrych ar 5 thema allweddol:
Coffâd: 'Storiâu Milwyr ' - Dadorchuddio Effaith RHYFEL
Cydnabyddiaeth: Adeiladwyr Heddwch – Darganfod Trysorau Cudd Cymru '
Myfyrdod: Heddwch nawr - Yr Etifeddiaeth heddiw
Ysbrydoliaeth: Cenedlaethau sydd i Ddod – Ysbrydoli pobl Ifanc drwy Dreftadaeth
Dathlu: Y Stori Gyfan – Arddangosfa Cymru dros Heddwch
 • 118
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 96
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 116
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 106
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 112
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 99
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 95
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 117
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 126
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 166
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 237
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 217
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 186
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 180
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 177
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 185
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 193
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 182
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 164
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 175
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 167
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 176
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 174
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 183
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 192
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 169
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 172
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 154
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 172
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi