Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro / Llandysul & District Local History Society's profile picture

Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro / Llandysul & District Local History Society

Dyddiad ymuno: 21/11/14

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Sefydlwyd yn 1999 mae Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro wedi tyfu mewn aelodaeth a chasgliadau.

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h. yn Neuadd Tysul.

Rydym yn cynnal arddangosfeydd yn Llyfrgell Llandysul.