arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterNoddir gan Lywodraeth Cymru | Sponsored by Welsh Government
Darlun Merched y Wawr
Merched y Wawr

Dyddiad ymuno: 18/11/14

Eich cyfrif

Bywgraffiad CY: 

Sefydlwyd Merched y Wawr ym 1967 yn y Parc ger y Bala fel mudiad gwladgarol a fyddai’n cynnig cyfleon i fenywod o bob oedran i gymdeithasu yn y Gymraeg yn ogystal ag ymgyrchu dros hawliau’r iaith a hawliau Merched. Bellach mae dros 270 o ganghennau a chlybiau  gyda tua 7,000 o aelodau Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr led led Cymru.

Yn 2016 derbyniodd y mudiad gyllid trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect treftadaeth blwyddyn o hyd a fyddai’n mynd ati i gasglu hanes arbennig Merched y Wawr a’i chyfraniad i ddiwylliant Cymru dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf. Fel rhan o’r prosiect hwnnw fe fydd deunydd yn cael ei rhoi arlein fel rhan o Gasgliad y Werin. Gofynwn yn garedig os oes gennych chi unrhyw ddeunydd perthnasol am y mudiad eich bod yn ei rhoi arlein fel rhan o’r casgliad hwn. 

 Ewch i’r wefan i ddarganfod mwy am y mudiad a sut y gallwch chi fod yn rhan o'n dathliadau penblwydd ac hanes unigryw Merched y Wawr. 

 www.merchedywawr.cymru

                                                                                                                ****

‘Merched y Wawr’ was established in 1967 in ‘Y Parc’ near Bala as a patriotic society providing opportunities to women of all ages to socialise in Welsh and to campaign for the rights of Women and the Welsh language. Today, there are over 270 branches and clubs, nearly 7,000 members of ‘Merched y Wawr’ and ‘Gwawr’ clubs across Wales.

 In 2016 the charity was awarded grant funding from the Heritage Lottery fund for a year long heritage project which aims to collect materials relating to Merched y Wawr’s unique history and its contribution to Welsh culture over the past fifty years. As part of the project material will be put online on the People’s Collection Wales website. If you have any relevant document, photograph or memorabilia about the charity then please include them here as part of this collection.

Please visit our website for more information about the society and how you can get involved in our fiftieth birthday celebrations and become a part of Merched y Wawr’s unique history. 

 www.merchedywawr.cymru

… Dangos mwyDangos llai

Gwefan: http://www.merchedywawr.cymmru

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Yr Wyddgrug

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Treboeth

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Tegryn

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Tal-Y-Bont A'r Cylch

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Pwllheli

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Pontypridd

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Penrhyncoch

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Pencaenewydd

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Mynytho

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Mynachlog-ddu

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Mynach

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Maenclochog

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Llansannan

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Llanfair Caereinion

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Llandudoch

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Llanddarog

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Llanbedr Pont Steffan

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Llanafan

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Hendy-Gwyn Ar Daf

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Haf Roberts

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Ffynnongroes

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Felinfach

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Eigiau

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Dolgellau

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Clydach

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Carmel

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Gorlan

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Caernarfon

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Llyfr lloffion Cangen Bryncroes