Coedwig Genedlaethol i Gymru / National Forest for Wales's profile picture

Coedwig Genedlaethol i Gymru / National Forest for Wales

Dyddiad ymuno: 15/02/21

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Bydd Coedwig Genedlaethol i Gymru yn rhaglen hidrymor sy'n ymdebygu i raddfa ac uchelgais Llwybr Arfordir Cymru, gan gysylltu rhwydwaith o goetiroedd ledled Cymru. Yn ogystal â gwella y coetiroedd presennol i fodloni safon y Fforest Genedlaethol, bydd cynlluniau yn gweld mwy o goed yn cael eu plannu gan Lywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â phartneriaid megis cymunedau, ffermwyr, coedwigwyr a chyrff cyhoeddus. Yn ogystal â chynnig lleoliadau ar gyfer hamdden a natur, bydd coetiroedd newydd fydd yn cael eu rheoli a’u creu ar gyfer y Goedwig Genedlaethol hefyd yn dal ac yn storio carbon – a bydd y pren yn adnodd cynaliadwy ar gyfer adeiladu.