Elan Links's profile picture

Elan Links

Dyddiad ymuno: 25/03/20

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Elan Links: Pobl, Natur, Dŵr Lle arbennig yw Cwm Elan, a chanddi dirwedd, hanes a stori unigryw. Mae Cysylltiadau Elan: Pobl, Natur a Dŵr yn rhan o Gynllun Partneriaeth Tirwedd sy'n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri gyda'r nôd o warchod a chyfoethogi'r ardal. Bydd 26 o brosiectau yn cael eu cyflwyno rhwng 2018 a 2023 o dan dri thema: Dathlu etifeddiaeth - Diogelu ac adfer safleoedd hanesyddol ac archifo hanesion a straeon pobl. Mwynhau Elan - Cynyddu cyfleoedd mynediad, hamdden a dysgu i ymwelwyr. Profiad ac addysg - Rhoi cyfleoedd i brofi Cwm Elan trwy wirfoddoli, yn ogystal ag addysg a hyfforddiant. Gwella natur a bywyd gwyllt - Adfer a gwella amgylcheddau naturiol. Buddsoddir £3.3miliwn yng Nghwm Elan er mwyn gwarchod treftadaeth a chynyddu'r cyfloedd i ymwelwyr.
 • 69
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 92
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 125
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 110
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 111
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 126
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 151
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 115
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 113
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 120
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 110
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 113
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 127
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 99
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 135
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 97
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 107
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 96
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 86
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 152
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 148
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 130
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 100
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 109
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 120
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 134
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 119
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 135
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 118
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 132
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi