Elan Links's profile picture

Elan Links

Dyddiad ymuno: 25/03/20

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Elan Links: Pobl, Natur, Dŵr Lle arbennig yw Cwm Elan, a chanddi dirwedd, hanes a stori unigryw. Mae Cysylltiadau Elan: Pobl, Natur a Dŵr yn rhan o Gynllun Partneriaeth Tirwedd sy'n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri gyda'r nôd o warchod a chyfoethogi'r ardal. Bydd 26 o brosiectau yn cael eu cyflwyno rhwng 2018 a 2023 o dan dri thema: Dathlu etifeddiaeth - Diogelu ac adfer safleoedd hanesyddol ac archifo hanesion a straeon pobl. Mwynhau Elan - Cynyddu cyfleoedd mynediad, hamdden a dysgu i ymwelwyr. Profiad ac addysg - Rhoi cyfleoedd i brofi Cwm Elan trwy wirfoddoli, yn ogystal ag addysg a hyfforddiant. Gwella natur a bywyd gwyllt - Adfer a gwella amgylcheddau naturiol. Buddsoddir £3.3miliwn yng Nghwm Elan er mwyn gwarchod treftadaeth a chynyddu'r cyfloedd i ymwelwyr.
 • 130
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 140
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 172
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 158
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 166
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 178
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 226
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 181
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 150
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 165
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 159
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 182
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 169
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 137
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 185
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 166
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 159
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 137
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 138
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 208
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 213
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 179
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 163
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 148
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 171
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 184
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 166
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 197
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 169
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 177
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi