Extinction Rebellion Cardiff 2019 / Gwrthryfel Difodiant Caerdydd 2019's profile picture

Extinction Rebellion Cardiff 2019 / Gwrthryfel Difodiant Caerdydd 2019

Dyddiad ymuno: 16/07/19

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Ym mis Gorffennaf 2019 wnaeth aelodau o'r grŵp ymgyrchu Gwrthryfel Difodiant cau'r ffordd ger Castell Caerdydd i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd. Crëwyd y cyfrif hwn i gasglu a chofnodi'r brotest i genedlaethau'r dyfodol ei chofio. Oes gennych chi luniau o'r brotest? Hoffem eu cynnwys nhw ar ein gwefan! Anfonwch nhw atom drwy: Twitter: @casgliadywerin Facebook: https://facebook.com/casgliadywerincymru Ebost: [email protected]