Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Trust's profile picture

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Trust

Dyddiad ymuno: 23/08/12

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn 1974, ac mae'n un o bedair Ymddiriedolaeth archaeolegol debyg sy'n gweithredu yng Nghymru. Mae'n elusen addysgol yn ogystal â chwmni cyfyngedig. Nod yr Ymddiriedolaeth yw hybu'r gwaith o addysgu'r cyhoedd am archaeoleg. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn mae'r Ymddiriedolaeth yn: • Ceisio hysbysu ac addysgu'r cyhoedd yn gyffredinol trwy gyhoeddi ei gwaith, trwy drefnu darlithoedd, cyfarfodydd a theithiau maes, a thrwy ddehongli safleoedd archaeolegol sy'n rhan o'r dirwedd; • Cadw'r Cofnod o Safleoedd a Henebion rhanbarthol a sicrhau ei fod ar gael i bawb; • Cynnig cyngor ynglyn â goblygiadau archaeolegol cynigion datblygu i adrannau cynllunio awdurdodau unedol a datblygwyr preifat; • Cynnig cyngor ynglyn â rheoli a diogelu amgylchedd diwylliannol a hanesyddol Gwynedd i berchenogion tir, rheolwyr tir ac eraill; ac yn • Ceisio datblygu rhaglenni gwaith er mwyn cofnodi, dehongli, diogelu, darlunio a hybu treftadaeth ddiwylliannol Gwynedd. Croesewir ymwelwyr, ond trwy apwyntiad os gwelwch yn dda.

 • 810
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 705
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 582
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 501
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 516
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 505
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 469
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi