Archifdy Sir Gâr's profile picture

Archifdy Sir Gâr

Dyddiad ymuno: 07/02/11

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Wedi’i sefydlu ym 1959, Archifau Sir Gaerfyrddin yw gwasanaeth archifau awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin ac mae wedi’i leoli yn ein hystafell chwilio gyhoeddus yn Llyfrgell Caerfyrddin. Mae’r gwasanaeth yn gartref i’n casgliad helaeth o ddogfennau hanesyddol sy’n dyddio o’r 13eg ganrif hyd heddiw. Mae'r casgliad yn cynnwys archifau, mapiau, llyfrau, ffotograffau, fideos a recordiadau sain. Ein bwriad yw cadw'r dogfennau a sicrhau eu bod ar gael ar gyfer astudiaeth ac ymchwil gyffredinol. Mae mynediad i'r ystafell chwilio am ddim ac mae ein staff wrth law i helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth.
Ffôn: 01267 228232

E-bost: [email protected]

Archifau Sir Gaerfyrddin D/o Llyfrgell Caerfyrddin
Heol San Pedr
Caerfyrddin
SA31 1LN

Gwefan: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/llyfrgelloedd-ac-archifau/archifau-sir-gaerfyrddin/ (Yn agor mewn ffenestr newydd)