Beth Thomas's profile picture

Beth Thomas

Dyddiad ymuno: 18/08/09

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Cyn Geidwad Hanes ac Archeoleg, Amgueddfa Cymru. Bellach wedi rhan ymddeol ac yn gweithredu fel cynghorydd datblygu ar gyfer Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Is-Gadeirydd y Gymdeithas Hanes Llafar. Arbenigedd mewn hanes llafar, archifau sain, tafodieitheg/sosioieithyddiaeth ac amgueddfeydd.