Impelo's profile picture

Impelo

Dyddiad ymuno: 09/01/24

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Taith â’r nod o gysylltu ac ysbrydoli unigolion, cymunedau a sefydliadau trwy lawenydd dawnsio – gan fagu a hybu chwilfrydedd, uchelgais a dysg gydol oes. Cynhwysiant Sicrhau bod llawenydd a grym dawnsio ar gael i bawb yw’r nod sy’n ein gyrru ymlaen. Ym mhob peth a wnawn ni, rydym yn gwahodd ac yn annog pobl o bob oedran, o bob lliw a llun, i ddarganfod a datblygu eu brwdfrydedd dros fynegi eu hunain, ac i fwynhau gwerth anorchfygol dawnsio fel iaith fyd-eang. Uchelgais Rydym yn credu ynom ein gilydd ac yng ngrym trawsnewidiol dawnsio; rydym am ei hyrwyddo a’i gydrannu ym mhob peth a wnawn ni, ble bynnag y byddwn yn gweithredu. Rydym yn anelu hefyd at ehangu ein dylanwad drwy arddangos yn ddibaid holl fuddion dawnsio ar lwyfannau mwy, ac at sicrhau dyfodol disglair, llawn profiadau bywyd-newidiol, i bob person y llwyddwn ni i gyrraedd ato/ati. I ni, mae dawnsio’n golygu llwybr unigryw at brofiadau sy’n arwain at ryddid, a theithiau sy’n cadarnhau gwerth bywyd. Lle bo geiriau efallai’n ei chael hi’n anodd, gall dawnsio gyfleu rhychwant llawn yr emosiynau gan helpu pobl a grwpiau i oresgyn eu swildod, eu darganfod eu hunain a chyfleu negeseuon grymus ac ysbrydoliaethus. Trawsnewidiad Rydym yn eirioli’n frwd dros y gwahanol ffyrdd y gall dawnsio newid bywydau pobl ar sut gymaint o lefelau, a thros chwilio’n barhaus am ffyrdd newydd o gydrannu hyn â chynifer o bobl â phosibl. Boed yn helpu pobl i ddod o hyd i’r hyn sy’n bwysig iddynt fel cyfranogwyr, ymarferwyr neu werthfawrogwyr, rydym yma i’w cefnogi a’u cynorthwyo. Rydym yn ymdrechu hefyd i herio’r diffiniadau traddodiadol o ddawnsio, er mwyn cyflwyno ei werth a’i amlochredd mewn ffyrdd cyffrous newydd.

Gwefan: https://www.impelo.org.uk/?locale=cy (Yn agor mewn ffenestr newydd)

 • 50
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 54
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 45
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 43
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 51
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 42
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 38
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 50
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 43
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi