Centre for the Movement of People (CMOP)'s profile picture

Centre for the Movement of People (CMOP)

Dyddiad ymuno: 26/10/23

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Mae'r Ganolfan Astudio Symudedd Pobl (CASP) yn Prifysgol Aberystwyth yn annog ymchwil, lledaenu ac ymgysylltu ar wahanol fathau o symudedd dynol o ffoi rhag erledigaeth i deithio hamdden yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau methodolegol a disgyblaethol. Mae'n gweithredu i ehangu cydweithio o fewn y Gyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Aberystwyth, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ei nod yw ymchwilio’r gorffennol, siapio’r presennol a gwella’r dyfodol drwy ymgysylltu â phob math o gyhoedd oddi mewn a’r tu hwnt i’r byd academaidd.

Gwefan: https://www.aber.ac.uk/cy/about-us/departments-faculties/faculties/arts-social-sciences/ymchwil/canolfannauymchwil/canolfanastudiosymudeddpobl/ (Yn agor mewn ffenestr newydd)