British Ugandan Asians at 50's profile picture

British Ugandan Asians at 50

Dyddiad ymuno: 28/09/22

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Hanner can mlynedd yn ôl ar ddiwedd 1972, diarddelodd Idi Amin 70,000 o bobl Asiaidd o Uganda. Daeth 28,200 i Brydain a bu tua 1,500 o’r rhain yn lletya am hyd at chwe mis yn hen ganolfan y fyddin yn Nhonfannau ger Tywyn. Mae’r prosiect hanes llafar ‘British Ugandan Asians at 50’, a ariennir gan y Loteri Genedlaethol, wedi cyfweld â phobl leol a wirfoddolodd i helpu Asiaid Uganda, ynghyd â rhai o gyn-drigolion y gwersyll. Maen nhw’n disgrifio’r “croeso cynnes Cymreig” a roddwyd i’r alltudion enbyd, a’r effaith gafodd y bennod ar y dref. Ceir rhagor o fanylion am y bennod ryfeddol hon yn hanes modern Meirionydd, ac am brosiect ehangach BUA50, yn https://bua50.org
 • Stori[1 eitem]
 • 148
 • Stori[1 eitem]
 • 130
 • Stori[1 eitem]
 • 142
 • Stori[1 eitem]
 • 148
 • Stori[1 eitem]
 • 134
 • Stori[1 eitem]
 • 153
 • Stori[1 eitem]
 • 133
 • Stori[1 eitem]
 • 118
 • Stori[1 eitem]
 • 130
 • Stori[1 eitem]
 • 191
 • Stori[1 eitem]
 • 149
 • Stori[1 eitem]
 • 125
 • 179
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 168
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 186
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 207
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 186
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 157
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 145
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 174
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 205
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 167
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 149
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi