World Council of Churches Work Camp circa 1968

Eitemau yn y stori hon:


     Rhestr o enwau cyfranogwyr sy'n ymwneud â pharatoi'r safle, cyn i'r adeilad newydd ddechrau (1963). Roedd y gwirfoddolwyr yn rhan o Gyngor Eglwysi'r Byd a daethon nhw o leoedd mor bell â Almaen, UDA ac Israel.Roedd y rhan fwyaf o'r gwaith a wnaethant yn "fudr ac enaid-dinistriol."Fe wnaethon nhw helpu'r Eglwys i gael llawer o arian, a aeth tuag at yr adeilad newydd a agorodd 50 mlynedd yn ôl ym mis Ebrill 1969. 
fe wnaethon nhw helpu'r Eglwys i gael llawer o arian, a aeth tuag at yr adeilad newydd a agorodd 50 mlynedd yn ôl ym mis Ebrill 1969.