arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Dr Kathryn Benson-Evans MBE

Eitemau yn y stori hon:

  • Use stars to collect & save items
  • 1,053
  • mewngofnodi
  • Use stars to collect & save items
  • 657
  • mewngofnodi
Roedd Dr Kathryn Benson 1924 -2005 yn arwres. Fe’i magwyd yn Ne Cymru a symudodd i fyw ym Mhen-y- bont gyda’i theulu ym 1935. Bydd nifer yn ei chofio am ei gwaith gwyddonol, ei diddordeb yn ei chymuned leol a’i chyfraniad aruthrol i Girlguiding. Mi fydd pob un ohonom yn cofio’i brwdfrydedd, cynhesrwydd, dynoliaeth a’i hymrwymiad i bob dim yr oedd yn ymwneud ag ef.
 
Fe gychwynnodd ei gyrfa academaidd ym 1944 yn Adran Fotaneg Coleg Prifysgol Caerdydd. Ym 1948 fe’i gwnaethpwyd yn Ddarlithydd Cynorthwyol yn Astudiaethau Algâu a Bryoffytau a chafodd ddyrchafiad i Uwch Ddarlithydd ym 1966. Erbyn y 1960au roedd Kathryn wedi newid ffocws ei hymchwil i effaith llygredd ar afonydd De Cymru. Roedd ganddi barch cenedlaethol a rhyngwladol am ei gwaith gwyddonol arloesol yn y maes yma. Cyhoeddodd Kathryn gyfrolau lu o waith ymchwil ac fe ymgymerodd â gwaith llywodraeth leol yn ymateb i broblemau llygredd afonydd yn ogystal â goruwchwylio dros 20 o fyfyrwyr gradd athro. Fe barhaodd Kathryn i ddysgu ac arholi graddau uwch wedi ei hymddeoliad ym 1987 ac ym 1996 hi oedd brif awdur llyfr arbenigol ar algâu De Cymru - maes lle cydnabyddwyd ei dealltwriaeth yn fyd- eang.
 
Bu Kathryn yn byw ym Mhen-y- bont drwy gydol ei hoes a bu’n rhan allweddol o’r gymuned leol. Roedd yn aelod o sawl mudiad gan gynnwys Cymdeithas Arddwriaethol Pen-y- bont a’r Cylch a Chymdeithas Ddinesig Pen-y- bont. Roedd ei gofal o’i chymuned yn ymestyn yn ehangach gan ei bod hi’n aelod o Gyngor Diogelu Cefn Gwlad Cymru ac Ymddiriedolaeth
 
Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru hefyd. Roedd Kathryn yn Gristion ffyddlon, yn mynychu gwasanaethau’r Sul yng Nghapel Methodistaidd Hermon a chyfarfodydd Cyngor Eglwysi Pen-y- bont yn rheolaidd. Wedi bod yn Girl Guide yn ystod ei phlentyndod roedd gan Kathryn gariad angerddol at fudiad Girlguiding a daeth yn arweinydd o Uned Guides ym Mhorth Teigr, Caerdydd ac yn arweinydd grŵp Cadet/Rangers ym Mhen-y- bont. Bu’n hyfforddwraig, yn diwtor ar gyfer darpar hyfforddwyr ac yn Is-lywydd Guides Cymru. Roedd Geidio gyda Kathryn yn hwyl a’i brwdfrydedd a’i hegni diderfyn yn heintus.
 
Bu Kathryn yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Girlguiding (UK) ac yn hwyrach yn Gadeirydd Rhanbarth Ewrop o Gymdeithas Girl Guides a Girl Scouts y Byd. Derbyniodd gwobr y Pysgodyn Arian (Silver Fish), gwobr uchaf Girl Guiding UK, am ei hymroddiad a’i hymrwymiad i Girlguiding.
 
Wedi ei hethol i’r Pwyllgor Byd (WAGGGS) ym 1984, prif gyfrifoldeb Kathryn fel Cadeirydd y Cyfansoddiad oedd ail-ysgrifennu Cyfansoddiad WAGGGS yn ei gyfanrwydd.
 
Ym 1998 derbyniodd Kathryn MBE am ei gwasanaeth i Girlguiding. Mae Kathryn yn gadael argraff barhaol ar Guiding yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bu’n ysbrydoliaeth ac yn ysgogiad i ferched a gwragedd ifanc ar draws y byd i ddatblygu i’w llawn botensial fel dinasyddion cyfrifol ein byd. Mae’r geiriau ‘Bu fyw ei bywyd er budd eraill’ ar ei charreg bedd - yn deilyngdod triw.
 
Roedd Kathryn yn arwres.

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw