20. Helpwch ni i adrodd hanes y maes glo

Eitemau yn y stori hon:

A oes eitemau gennych y gallem eu hychwanegu i gasgliadau’r maes glo yn Archifau Morgannwg?

Fel rhan o broject Gwaed Morgannwg, mae Archifau Morgannwg wedi catalogio cofnodion y Bwrdd Glo a’r cwmnïau glo a fodolai cyn gwladoli’r diwydiant.

Ond dim ond rhan o’r stori yw hynny. Rydym am adrodd eich hanes chi hefyd – hanes y glowyr a’u teuluoedd, y bobl a weithiai yn y diwydiant glo ac a oedd yn byw yn y cymunedau glofaol.

Glowyr a Menywod Cwmbach yn lleisio’u barn, Rhag 1984 (DWSG/11/5)

Os oes deunyddiau gennych y carech eu hychwanegu i’n casgliad – eitemau fel ffotograffau, cynlluniau, cofnodion cyfarfodydd, pamffledi a thaflenni, cylchlythyron – cysylltwch â ni yn Archifau Morgannwg.