Ysgol Rufeinig

2125 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Yn yr ilyfr hwn byddwch yn darganfod pa fath o addysg yr oedd plant cyfoethog Rhufeinig yn ei chael. Byddwch hefyd yn cael cip ar gasgliadau Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple).

Gall gael ei ddefnyddio fel adnodd ar ei ben ei hun ond mae ar ei orau law yn llaw a sesiwn chwarae rol ‘Grammaticus - Ystafell Ddosbarth Rufeinig’ yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

 

Cwricwlwm i Gymru

Y Dyniaethau, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, Mathemateg a Rhifedd

Hanes

Oed: 8-11 / Cam Cynnydd: 3

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gasgliad o ddelweddau i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn. Mae'r casgliad yn cynnwys delweddau o'r adnodd, a rhai ychwanegol i wella profiad dysgu eich disgyblion.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

YsgolRufeinig.ibooks (Yn agor mewn ffenestr newydd) RomanSchool.ibooks (Yn agor mewn ffenestr newydd) YsgolRufeinig.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) RomanSchool.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw