Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 4
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 3
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 2
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 1
Capsiwl Amser Digidol o COVID
Hanes Llafar: Canllaw i Ysgolion
Cwrwgl Caerfyrddin
Archifau Morgannwg: Siopa yn y Gorffennol
Archifau Morgannwg: O’r Pyllau Glo i Ddociau...
Archifau Morgannwg: Cyfoeth a Thlodi yn Oes...
Archifau Morgannwg: Y Tuduriaid a’r Stiwartiaid
Archifau Morgannwg: Y Rhyfel Byd Cyntaf
Archifau Morgannwg: Yr Ail Ryfel Byd
Astudiaeth Achos: Cynefin - Ein Croeso
Ysgol Rufeinig
Astudiaeth Achos: Llongddrylliad y Royal Charter
Tai a Chartrefi yn Amser y Tuduriaid
Abertawe Oes Fictoria - Pobl a’u Pethau
Abertawe Oes Fictoria - Storïau Pobl
Ddôl Drefol
Ar Garreg Eich Drws - Llyfrau Log Ysgolion
Gymru adeg y Rhyfel - Caerdydd yn ystod yr Ail...
Ar Garreg Eich Drws - Catalogau Gwerthu
Ar Garreg Eich Drws - Cyfeiriaduron Masnach
Ar Garreg Eich Drws - Ffotograffau
Ar Garreg Eich Drws - Cofrestrau Plwyf
Ar Garreg Eich Drws – Papurau Newydd
Ar Garreg Eich Drws – Mapiau
Ar Garreg Eich Drws - Ffurflenni’r Cyfrifiad
Astudiaeth Achos: Beth oedd ysgol fel yn yr oes...