Fferm Ynys Gwersyll

1288 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Fferm Ynys Gwersyll, Pen-y-bont ar Ogwr,1939-1945. Adeiladwyd fel llety i weithwyr y ffatri arfau ym Mhen-y-Bont ar Ogwr a daeth wedyn yn wersyll carcharorion rhyfel a welodd y ddihangfa fwyaf ar dir Prydain.

 

Cyfnod Allweddol 2, 3 & 4

Hanes

 

Casgliad Dysgu

Rydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Wedi ddefnyddio'r casgliad hwn yn eich dosbarth?

Gadewch sylw a dywedwch wrthym sut, i rannu'ch syniadau gydag athrawon eraill.

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw