Dyddiau du - Llifogydd ac allfudo - Patagonia

1484 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

I goroni’r cwbl, cafodd Dyffryn Camwy ei daro ym 1899 gan y llifogydd gwaethaf ers i'r Cymry ymsefydlu yno ym 1865. Yn ôl adroddiadau ar y pryd, bu'n bwrw glaw yn Nyffryn Camwy am dros dair wythnos, gan achosi i lefel yr afon godi ar gyfradd o bymtheg modfedd pob deuddeng awr. Difrodwyd cartrefi ac eiddo'r ymsefydlwyr a bu'n rhaid iddynt ffoi i dir uwch er mwyn diogelwch. 

 

Cyfnod Allweddol 3

Hanes

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 11-14 / Progression Step 4

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

dyddiau-du.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) dark-times.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw