arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Darllenwch fwy am y Drwydded Archif Greadigol.

Delwedd 1:Download link to the full resolution of image number 1
full resolution of image 1

Disgrifiad

Mae panel Powys Brycheiniog yn dechrau yn 2010 ar yr ochr chwith, gyda’r llinell amser yn dod
i mewn fel ffordd sy’n ymlwybro o gwmpas y panel, gan newid o ffordd i Gamlas Aberhonddu a Sir Fynwy ac yna i afonydd Gwy, Wysg a Honddu. Mae’r afon hon yn llifo o fathodyn eu
federasiwn i’w chydlifiad ag afon Wysg yn Aberhonddu lle mae swyddfa’r ffederasiwn.

Mae gwahanol elfennau’r llinell amser wedi cael eu brodio â pheiriant mewn edafedd amrywiol ar y
calico ar gefnyn o Stitch ‘n’ Tear a Bondaweb® a ddefnyddiwyd i’w smwddio ar y panel cyn iddo gael ei bwytho yn ei le ag edau anwel. Mae enwau pob Sefydliad yn y ffederasiwn wedi cael eu brodio ar y pontydd ffordd, camlas ac afon a chawsant eu gwnïo gan aelod o bob SyM fel bod gan bob SyM law yn y panel. Yn y gornel uchaf ar y chwith mae barcud, aderyn sy’n frodorol i’r ardal, yn hofran dros y golygfeydd ar y panel. Mae hwn wedi cael ei frodio â pheiriant ar galico ar gefnyn o stitch ‘n’ tear a Bondaweb®.

Wrth i’r llinell amser fynd o gwmpas y panel mae’r lliaws o ymgyrchoedd mae FfCSyM wedi ymwneud â hwy’n amlwg. I’r dde o’r man lle mae’r llinell amser yn dod i mewn, mae’r merched
beichiog iawn mewn ffabrigau printiedig blodeuog retro, mewn appliqué a Bondaweb®, yn cyfeirio at ymgyrchoedd Merched yn Cyrraedd Merched a Mawredd Mam; nodwch hefyd y freichled gleiniau ar arddwrn y ferch ar y chwith. Nod yr ymgyrch dair blynedd Merched yn Cyrraedd
Merched oedd codi ymwybyddiaeth o dlodi, anghydraddoldeb a’r newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang, gan ganolbwyntio’n arbennig ar yr effaith ar ferched. Roedd yr ymgyrch ar iechyd mamau, Mawredd Mam, yn galw am fwy o weithredu i wella gofal iechyd i famau, gan ganolbwyntio ar Nod Datblygu’r Mileniwm Pump, a addawodd leihad o dri chwarter, erbyn 2015, yn nifer y mamau sy’n marw mewn gwledydd tlawd.

Uwchben y merched mae sgrôl yn dathlu gwobr Powys Brycheiniog, Menyw y Flwyddyn 2014, wedi’i gwnïo gan ddefnyddio edau sidan a phwyth croes. Rhoddir y gwobrau i gydnabod cyfraniadau eithriadol a wnaed gan aelodau o Ffederasiwn Powys Brycheiniog ym meysydd Gwaith
Cymunedol a Gwaith Elusennol, ac ar gyfer yr Arwr Di-glod. Mae panel annibynnol o feirniaid yn dewis enillydd ym mhob categori a rhoddir gwobr Menyw y Flwyddyn i’r person a fernir yn fwyaf teilwng o’r tri chategori.

Mae’r montage hwyliog yn dangos prosiect Dysgu Plant i Wau yn ei holl ogoniant. Mae’r ffigyrau mewn appliqué ac maent yn gwisgo gwisgoedd ysgolion lleol mewn ffelt a ffabrig. Mae’r lluniau gyda’r cyfarwyddiadau gwau wedi cael eu paentio â llaw a’u sganio a’u paentio ar ffabrig, yr un peth â’r olygfa trwy ffenestr yr ystafell ddosbarth dros Fannau Brycheiniog a Phen y Fan, y man uchaf yn y sir. Mae’r holl eitemau gwlân wedi’u gwau â llaw ac mae’r gweill gwau bychain wedi’u gwneud â llaw.

Ar ochr dde’r panel, mae’r siâp calon yn tynnu sylw at yr ymgyrch Caru eich Llyfrgelloedd a adeiladodd ar y ddealltwriaeth bod llyfrgelloedd cyhoeddus yn fannau mae pobl yn eu trysori. Mae aelodau SyM wedi ymgyrchu dros y gwasanaeth llyfrgelloedd, tynnu sylw at y rhan bwysig mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn ei chwarae, yn enwedig mewn cyfnod economaidd anodd, a chodi
ymwybyddiaeth o’r peryglon i’r gwasanaeth. Mae’r galon wedi’i gwneud gan ddefnyddio llun dyfrlliw gwreiddiol ar bapur, wedi’i argraffu ar ffabrig cotwm a’i osod gydag appliqué. Mae’r ysgolion a’r bobl yn didoli’r llyfrau wedi’u gwneud o ffabrig a’u gosod gydag appliqué.

O dan hon, mae’r dwylo’n gwarchod y sypyn gwerthfawr y tu mewn ac yn tynnu sylw at yr
ymgyrch Mwy o Fydwragedd gan ddefnyddio ffabrigau, Bondaweb® ac appliqué. Deilliodd yr ymgyrch o gynnig a basiwyd yn 2012 oedd yn darllen ‘Mae yna brinder dybryd o fydwragedd. Mae FfCSyM yn galw ar y Llywodraeth i fuddsoddi mwy mewn hyfforddi, cyflogi a chadw bydwragedd yng Nghymru a Lloegr er mwyn sicrhau bod digon o adnoddau ar gyfer gwasanaethau ac y gallant ddarparu gofal o safon uchel’. Ers I SyM ddechrau ymgyrchu ar y mater hwn, canolbwyntiwyd o’r newydd ar staffio gwasanaethau mamolaeth yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Ar waelod y panel mae’r fuwch sy’n galw am bris teg am ei llaeth yn cynrychioli ymgyrch Mission Milk a adeiladodd ar y Trafodaethau Mawr Dros Laeth yn 2007. Trwy ail-uno ag Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr yn 2010 i ailafael yn y trafodaethau hyn, roedd FfCSyM yn gobeithio dangos bod gan brynwyr gyfran wirioneddol yn ffyniant diwydiant llaeth Prydain a galwodd ar fanwerthwyr, proseswyr, prynwyr a’r Llywodraeth i chwarae eu rhan wrth sicrhau dyfodol hirdymor i laeth Prydain. Mae’r olygfa wedi’i gwneud gan ddefnyddio ffelt, ffabrigau, brodwaith peiriant a
Bondaweb®.

Ar ochr chwith y panel uwchben bathodyn y ffederasiwn mae’r barrau du mewn ffelt a drws gwyrdd y carchar mewn ffabrig gyda’r geiriau beiddgar Cymorth nid Carchar ycynrychioli’r cynnig yn 2008 oedd yn galw am i’r arfer o gadw pobl â phroblemau iechyd meddwl yn y ddalfa yn amhriodol ddod i ben Galwodd FfCSyM am i bobl â phroblemau iechyd meddwl gael y gofal iawn i’w cyflwr trwy fwy o gynlluniau dargyfeirio a gwell gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol yn cynnig ffyrdd eraill diogel o drin pobl yn lle eu carcharu.

Ym mis Ionawr 2014 ymrwymwyd £25 miliwn arall i’r gwaith parhaus o ddatblygu gwasanaethau cysylltu a dargyfeirio a chyhoeddwyd deg safle treialu.

Mae’r rhuban gwyn ar y dde wedi’i wnïo mewn brodwaith peiriant yn cyfeirio at ymgyrch Nid yn Fy Enw i sydd â’r nod o recriwtio llysgenhadon gwryw i godi llais yn erbyn cam-drin domestig, a thrwy wisgo’r rhuban gwyn maent yn addo peidio byth â chyflawni, goddef neu aros yn ddistaw am drais yn erbyn merched. Y tu ôl i’r rhuban gwyn mae enwau llofnodwyr o ardal Powys Brycheiniog wedi’u pwytho mewn llawysgrifen mewn edafedd du a llwyd.

Mae bathodyn y ffederasiwn wedi cael ei wnïo gan ddefnyddio edafedd sidan a phwyth croes. Mae’n cynrychioli Bannau Brycheiniog ac mae’r bandiau lliw aur rhwng yr W a’r I yn cynrychioli’r saith grŵp oedd yn Ffederasiwn Powys Brycheiniog yn y 1980au. Y bathodyn oedd y cynnig
buddugol mewn cystadleuaeth a enillwyd gan aelod o SyM Llangynidr.

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw