arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Darllenwch fwy am y Drwydded Archif Greadigol.

Delwedd 1:Download link to the full resolution of image number 1
full resolution of image 1

Disgrifiad

Mae aelodau Ffederasiwn Morgannwg wedi defnyddio arwyddbost mewn deunydd clustogog fel y sylfaen i ddangos gwahanol weithgareddau SyM drwy gydol y 1990au. Mae’n dechrau gyda lansio calendr gwahanol a chofiadwy SyM gan aelodau o SyM Rylestone, Ffederasiwn Gorllewin Gogledd Swydd Efrog, ar frig ochr chwith y panel. Darlunnir y calendr gan flodyn haul mewn appliqué gyda gleiniau, blodyn sy’n cael ei chysylltu’n agos â’r calendr, ac mae’r mis y cafodd ei lansio
hefyd mewn appliqué.

I’r dde mae merch mewn gwisg Gymreig wedi’i gwneud o les bobin sy’n dwyn i gof arddangosfa a gynhaliwyd yn Amgueddfa Sain Ffagan i nodi pen-blwydd SyM yn oed. Agorwyd yr arddangosfa
gan Dduges Caerloyw yn y De a’r Arglwyddes Anglesey yn y Gogledd ac fe’i gwelwyd gan 300,000 o bobl.

Yn 1993 daeth FfCSyM yn aelod sefydlu o’r sefydliad Masnach Deg. Mae’r logo Masnach Deg yng
nghanol yr arwyddbost wedi cael ei frodio a’i addurno â gleiniau ac mae’r sefydliad yn annog pob SyM i ddefnyddio nwyddau Masnach Deg yn ei ddigwyddiadau a’i gyfarfodydd. I’r dde o’r logo mae sampler pwyth croes yn dangos dyfyniad gan y newyddiadurwraig Polly Toynbee; wrth gyflwyno Jonathon Porritt yng nghynhadledd FfCSyM Women of the Nineties yn 1990 fe ddywedodd hi mai merched oedd y gobaith gorau i ddyfodol yr amgylchedd, sy’n crynhoi’r gwaith mae’r aelodau wedi’i wneud drwy gydol y ganrif. Gan aros gyda thema’r amgylchedd, i’r chwith o’r logo Masnach Deg mae sampler mewn ffelt yn ein hatgoffa o gynhadledd Agenda 21 Leol yn 1996, a gynhaliwyd yng Ngholeg Denman i godi ymwybyddiaeth o’r heriau cynyddol sy’n bygwth ansawdd bywyd cymunedau, ac i awgrymu ffyrdd y gallai aelodau gymryd camau ymarferol. Fel rhan o brosiect Llwybr i’r 21ain Ganrif yng Nghymru, ysgwyddodd aelodau o SyM Ystradowen, Ffederasiwn Morgannwg, brosiect enfawr i wella eu harosfan a chilfan bysiau, oedd wedi dod yn ‘domen sbwriel’ ac yn ddolur llygad yn y pentref.
Yn ddiweddar mae mainc newydd wedi cael ei chodi yn lle’r hen un, ac mae’r pentrefwyr wedi ymrwymo i’r prosiect i gynnal y nodwedd sydd wedi’i gwella’n rhyfeddol yn y pentref.

Wrth inni symud i lawr yr arwyddbost o’r chwith i’r dde, yn 1992 canolbwyntiodd FfCSyM
ar brosiect gwyddoniaeth a ddarlunnir gan y symbol sy’n hybu gwyddoniaeth a hefyd fflasgiau cemegol mewn brodwaith. Aeth cynrychiolwyr o 60 o Ffederasiynau i’r gynhadledd a drefnwyd gan
COPUS oedd yn annog yr aelodau i hybu mwy o ddealltwriaeth o wyddoniaeth ymysg merched a
genethod, ac mae Ffederasiwn Morgannwg wedi mynd i Techniquest yng Nghaerdydd lawer
tro i ddysgu am ddatblygiadau newydd ym maes gwyddoniaeth

Ar y dde, darlunnir Gŵyl Gelfyddydau FfCSyM-Cymru Tuag at y Mileniwm gyda cherddoriaeth,
bale a mwgwd wedi’u paentio ar sidan, ac islaw hyn, prosiect Ewch i Goginio a ddechreuodd
yng Nghwm Rhondda yn 1997.
Cynrychiolir y prosiect gan gopi wedi’i wau â llaw o’r bws coginio a aeth i ysgolion ledled Cymru i
ddysgu plant sut i goginio. Mae’r prosiect yn dal i fynd heddiw ac mae aelodau SyM yn dysgu pobl
sut i goginio prydau bwyd iach a maethlon heb wario llawer.

Mae’r ddwy ferch mewn appliqué, yn y gwaelod ar y chwith, yn darlunio prosiect Cymry’n
Colli Pwysau a gynhaliwyd yn 1991 i wella iechyd a ffitrwydd merched; maent yn ein hatgoffa o bwysigrwydd dewis y bwydydd iawn.

Mae cefndir y panel a’r amserlen wedi cael eu cwiltio ac mae’r ieir bach yr haf 3D pert sy’n addurno’r arwyddbost wedi cael eu gwneud o ddefnydd a Bondaweb®. Mae’r blodau io-io a ddefnyddir yn aml mewn clytwaith yn ychwanegu blash o liw i waelod yr arwyddbost a’r panel.

Ar waelod y panel ar y dde mae llun mewn pwyth croes o babi Morgannwg ac ar y chwith mae
bathodyn Morgannwg, sydd wedi’i wneud yn gyfan gwbl o bwyth croes, yn dangos pabi Morgannwg mewn lliw melyn gyda’r llythrennau mewn lliw aur.

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw