Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

A hwnnw wedi’i gomisiynu gan CILIP Cymru Wales fel rhan o gynllun tri cham, mae’r prosiect i greu casgliadau llyfrgell gwrth-hiliol yn ceisio sbarduno newid cadarnhaol yn y sector llyfrgelloedd. Mae’r gwaith ymchwil hwn yn canolbwyntio ar y cam cyntaf: datblygu rhaglen hyfforddi i lyfrgellwyr yng Nghymru. Rhaglen yw hon sydd wedi’i seilio ar adolygiad trylwyr o’r llenyddiaeth, ar ddadansoddi data, ac ar ddatblygu model hyfforddi cynhwysfawr, ac mae hi’n cyd-fynd ag amcanion Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru ac amcanion Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol ill dau.

Nod y prosiect Casgliadau Llyfrgell Gwrth-hiliol yw helpu llyfrgellwyr i wella’u dealltwriaeth o hiliaeth sefydliadol a rhagfarn fewnol, a’u dealltwriaeth o effaith hynny ar arferion llyfrgelloedd. At hynny, byddan nhw’n dysgu strategaethau ac arferion effeithiol er mwyn hybu gwrth-hiliaeth mewn ffyrdd a fydd yn taro tant yn eu cymunedau a’u llyfrgelloedd lleol.

Nid yn unig y bydd y dull hwn o weithio yn helpu llyfrgellwyr i gyflawni’r Safonau yn y dyfodol, ond bydd hefyd yn sicrhau bod llyfrgelloedd yn cydymffurfio â’r Safonau ac ar ben hynny’n dod yn llefydd sy’n mynd ati’n rhagweithiol i hybu tegwch hiliol.

Oes gennych chi wybodaeth ychwanegol am yr eitem hon? Gadewch sylwad isod

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw